All posts in “Subsidies”

Cultuursubsidies 2017-2020 definitief vastgesteld; De Coöperatie heeft groen licht voor 2017

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag 10 november de cultuurnota 2017-2020 definitief vastgesteld. Daarmee besluit de raad welke culturele instellingen de komende vier jaar gemeentelijke subsidie ontvangen. Het beschikbare budget werd ruimschoots overvraagd en De Coöperatie behoort tot de zeven instellingen met een positief oordeel van de adviescommissie Cultuurnota waarvoor het budget in eerste instantie ontoereikend bleek. Scherpe keuzes waren nodig, maar de zeven partijen zijn veilig gesteld voor 2017.

“Het belang en de toegevoegde waarde van deze instellingen, die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het culturele leven in de stad wordt breed erkend. Besloten is om deze instellingen in ieder geval in 2017 subsidie te verlenen. Het college zal samen met de instellingen onderzoeken hoeveel budget er nodig is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en hier bij de Voorjaarsnota 2017 bij de Raad op terug te komen. Het gaat om New Dutch Connections (die voor een deel wel in de vierjarige subsidie valt), Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), Het Nederlands Volksbuurtmuseum, De Coöperatie, Stuim (Schweigman&) en Insomnio.”

We zijn blij met het besluit van de gemeenteraad; de inspanningen van ‘de zeven’ hebben onze onmisbare rollen in het Utrechtse culturele veld bevestigd. Echter, de strijd is nog niet gestreden. Om talent te blijven faciliteren met kennis, netwerk en ruimte voor experiment is structurele financiële steun nodig. Wij zullen onszelf blijven bewijzen met MASTER, No Man’s Land en Club No Man’s Land. 2017 heeft mooie dingen in petto…

Kunsten ’92 publiceert cultuuragenda voor verkiezingen

Kunsten ’92, de belangenvereniging voor de cultuursector, heeft een tweedelige publicatie uitgebracht om aandacht te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland bedacht hoe de toekomst eruit moest zien. De overheid trok geld uit voor huisvesting, onderwijs en infrastructuur. Er kwamen sociale voorzieningen. En we investeerden in kunst, een belangrijke bouwsteen van Nederland. Dat beleid wierp zijn vruchten af, want de kunst bloeit als nooit tevoren en we staan in de top 5 van de meest innovatieve samenlevingen ter wereld. Met CULTUUR WERKT VOOR NEDERLAND. CULTUURAGENDA VOOR MORGEN EN OVERMORGEN geeft Kunsten ’92 met vijf agendapunten aan wat noodzakelijk is om daar te blijven.

INVESTEREN IN CULTUUR = INVESTEREN IN DE TOEKOMST illustreert waarom investeren in cultuur loont. Unaniem geven de kunstenaars aan dat zij aan de top kwamen en zich konden ontwikkelen omdat ze de ruimte kregen. En dat de overheid daarbij een belangrijke rol heeft.

De Coöperatie gelooft in de kracht van subsidies; het creëert ruimte voor experiment en de ruimte om fouten te (mogen) maken. Het draagt bij aan een gezonde kweekvijver van talent waar zo nu en dan grote vissen uit springen en aan de top komen. Lees de volledige publicatie op de website van Kunsten ’92.