All posts in “Gemeente Utrecht”

Gemeente Utrecht nodigt makers uit om te praten over behoeftes voor de toekomst

Op donderdagavond 7 maart ben jij als maker van harte welkom bij de raadsinformatiebijeenkomst van Gemeente Utrecht: ‘De Stem van talentvolle makers en nieuwe culturele initiatieven’. In aanloop naar de cultuurnota 2021-2024 gaat Gemeente Utrecht graag in gesprek met niet-gevestigde makers, culturele initiatieven en aanstormende talenten die nu (nog) geen plek hebben in de cultuurnota om hun behoeftes in kaart te brengen.

In dit gesprek krijgen ze graag inzicht in vragen zoals: Wat zijn jouw plannen voor de aankomende jaren? Wat heb je nodig om door te groeien? Welke rol kan de Gemeente Utrecht hierin spelen (in ruimte, regels, subsidie, etc.)? Heb je wel eens een (project)subsidie aangevraagd bij de Gemeente Utrecht? Waar liep je toen tegenaan?

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit, ondersteunt de Rijksoverheid instellingen en initiatieven van (inter-)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea, orkesten en theatergezelschappen, maar ook poppodia en (individuele) makers. Elke vier jaar wordt het beleid opnieuw onder de loep genomen en onderzoekt een commissie hoe het geld het beste kan worden verdeeld. Dit wordt ook wel de cultuurnota genoemd. De vijf thema’s die in het cultuurbeleid 2017-2020 centraal staan zijn:

– cultuur maakt nieuwsgierig;
– ruimte voor nieuwe makers en cultuur;
– een leefomgeving met karakter;
– cultuur is grenzeloos;
– een sterke culturele sector.

Dit is je kans om jouw stem te laten horen! De locatie en het tijdstip staan vanaf donderdagmiddag 21 februari op de site van de gemeenteraad.

Je kunt je aanmelden voor de raadsinformatiebijeenkomst via het aanmeldformulier of via raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl. Dit kan tot en met woensdag 6 maart 2019, 09:00 uur. Heb je vragen over de bijeenkomst, dan kun je contact opnemen met Willemien Kok, raadsadviseur Cultuur (willemien.kok@utrecht.nl of 030-286 1006).

Gemeente Utrecht verhoogt cultuurbudget: de stad erkent de waarde van ‘De Zeven’

Gemeente Utrecht heeft zojuist bekend gemaakt dat zij het cultuurbudget voor de komende drie jaar verhoogt. Hiermee ondersteunt het College het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 met passend budget en erkent zij de waarde van ‘De Zeven’: de zeven instellingen die eerder al toezegging kregen voor een incidentele subsidie voor 2017.

“We zijn trots dat Utrecht ervoor kiest om de groeiende metropool ook een groeiend cultuurbudget te gunnen, om zo verbinding, verbreding en verdieping van het culturele veld structureel te ondersteunen. Wij hebben er vertrouwen in dat het effect van deze investering voor zowel de stad als de wijken, de instellingen en het publiek voelbaar zal zijn.” – Idske Bakker, Insomnio

De Zeven
‘De Zeven’ bestaat uit Metaal Kathedraal, Insomnio, Schweigman&, New Dutch Connections, De Coöperatie en Het Nederlands Volksbuurtmuseum. Residenties/ SCU heeft helaas moeten besluiten per 1 januari haar activiteiten (vooralsnog) stop te zetten. De zes overgebleven instellingen blijven samen optrekken onder de naam ‘De Zeven’, inmiddels een begrip in Utrecht en daarbuiten, dankzij de lobby die gericht is op de waarde van cultuur voor de stad.​

Cultuursubsidies 2017-2020 definitief vastgesteld; De Coöperatie heeft groen licht voor 2017

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag 10 november de cultuurnota 2017-2020 definitief vastgesteld. Daarmee besluit de raad welke culturele instellingen de komende vier jaar gemeentelijke subsidie ontvangen. Het beschikbare budget werd ruimschoots overvraagd en De Coöperatie behoort tot de zeven instellingen met een positief oordeel van de adviescommissie Cultuurnota waarvoor het budget in eerste instantie ontoereikend bleek. Scherpe keuzes waren nodig, maar de zeven partijen zijn veilig gesteld voor 2017.

“Het belang en de toegevoegde waarde van deze instellingen, die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het culturele leven in de stad wordt breed erkend. Besloten is om deze instellingen in ieder geval in 2017 subsidie te verlenen. Het college zal samen met de instellingen onderzoeken hoeveel budget er nodig is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en hier bij de Voorjaarsnota 2017 bij de Raad op terug te komen. Het gaat om New Dutch Connections (die voor een deel wel in de vierjarige subsidie valt), Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), Het Nederlands Volksbuurtmuseum, De Coöperatie, Stuim (Schweigman&) en Insomnio.”

We zijn blij met het besluit van de gemeenteraad; de inspanningen van ‘de zeven’ hebben onze onmisbare rollen in het Utrechtse culturele veld bevestigd. Echter, de strijd is nog niet gestreden. Om talent te blijven faciliteren met kennis, netwerk en ruimte voor experiment is structurele financiële steun nodig. Wij zullen onszelf blijven bewijzen met MASTER, No Man’s Land en Club No Man’s Land. 2017 heeft mooie dingen in petto…

Reactie “Club van Zeven” inzake advies Cultuurnota 2017-2020

Op 27 mei maakte de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 haar adviezen bekend aan de Gemeente Utrecht. Zeven instellingen werden subsidiabel bevonden, maar het beschikbare budget voor de Cultuurnota 2017-2020 bleek niet toereikend om alle subsidieaanvragen met het advies ‘subsidiabel’ te honoreren. De Coöperatie heeft samen met Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), INSOMNIO, Het Nederlands Volksbuurtmuseum, New Dutch Connections, Residenties in Utrecht (CPU) en Stuim (Schweigman&) vandaag, 14 juni, een brief aan College en Raad van Gemeente Utrecht gestuurd. De “Club van Zeven”, zoals de zeven instellingen zich noemen, pleiten voor een uitbreiding van het Cultuurnota budget voor de periode 2017-2020.

Lees hier de brief.

Hieronder vind je een overzicht van de zeven instellingen en de kerngetallen.

de zeven -1
de zeven

Advies Cultuurnota 2017-2020 Gemeente Utrecht

Afgelopen week heeft de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 haar adviesrapport Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling aangeboden aan wethouder van cultuur, Kees Diepeveen.

De Adviescommissie erkent onze artistieke kwaliteit en betekenis van onze projecten voor de stad. We zijn dan ook blij met het positieve advies en het feit dat onze plannen als subsidiabel zijn bestempeld. Helaas is het budget Cultuurnota 2017-2020 niet toereikend om alle subsidieaanvragen met het advies ‘subsidiabel’ te honoreren. De commissie heeft moeten besluiten om zeven instellingen met een positief advies geen prioriteit te geven, en daarmee geen budget. Ook De Coöperatie behoort tot deze groep instellingen. Wij hopen dat Gemeente Utrecht de komende maanden besluit om de instellingen met een positief advies ook daadwerkelijk budget voor de komende Cultuurnota te geven, zodat wij onze ambities voor MASTER, No Man’s Land, Club No Man’s Land en Utregse Unie kunnen realiseren.

Lees hier het hele adviesrapport Cultuurnota 2017-2020 Gemeente Utrecht.