De eerste editie van No Man’s Land is een feit! Dit programma kwam tot stand door talentontwikkeling en vernieuwing te faciliteren en zichtbaar te maken. Door open met elkaar in gesprek te gaan, te benoemen waar we staan en op zoek te gaan naar samenwerking en ruimte voor experiment, zijn we gezamenlijk tot meer inzichten gekomen. We hebben een ontwikkeling in gang gezet en zoals Typhoon zei: “Wij hebben geen grip op het resultaat van onze acties, maar wel op onze acties zelf”. Laten we dat vasthouden en in gesprek blijven.

Wij kijken terug op een energieke en geslaagde dag. In 2014 volgt er een nieuwe editie van No Man’s Land. Hieronder vind je een sfeerimpressie van de expertmeeting, gemaakt door Stefanie Tan.