Op donderdag 29 oktober 2015 vindt de derde editie van No Man’s Land plaats. Dit jaar staat het thema ‘Talentontwikkeling: een nieuw perspectief’ centraal. Wat valt er op te maken uit een periode waarin de ontwikkeling van creatief talent op minder aandacht kon rekenen? Met het oog op toekomstig beleid en in het licht van huidige investeringen, onderzoekt deze derde editie van No Man’s Land een nieuw perspectief op talentontwikkeling.

No Man’s Land is een jaarlijks programma voor de jonge maker én de mensen die zich daarvoor inzetten. De expertmeeting heeft als focus het zichtbaar maken van het creatieve proces en verbinden van opkomend talent met het professionele en culturele circuit. Het programma is ambitieus: het zoekt naar nieuwe manieren, plannen en successen voor de toekomst. No Man’s Land gaat over de ruimte waar dit talent zich oprecht, gemoedelijk en met respect kan ontwikkelen en vernieuwen.

Noteer 29 oktober alvast in je agenda. Het programma vindt ‘s middags plaats en wordt binnenkort op de website bekend gemaakt.