Kunsten ’92, de belangenvereniging voor de cultuursector, heeft een tweedelige publicatie uitgebracht om aandacht te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland bedacht hoe de toekomst eruit moest zien. De overheid trok geld uit voor huisvesting, onderwijs en infrastructuur. Er kwamen sociale voorzieningen. En we investeerden in kunst, een belangrijke bouwsteen van Nederland. Dat beleid wierp zijn vruchten af, want de kunst bloeit als nooit tevoren en we staan in de top 5 van de meest innovatieve samenlevingen ter wereld. Met CULTUUR WERKT VOOR NEDERLAND. CULTUURAGENDA VOOR MORGEN EN OVERMORGEN geeft Kunsten ’92 met vijf agendapunten aan wat noodzakelijk is om daar te blijven.

INVESTEREN IN CULTUUR = INVESTEREN IN DE TOEKOMST illustreert waarom investeren in cultuur loont. Unaniem geven de kunstenaars aan dat zij aan de top kwamen en zich konden ontwikkelen omdat ze de ruimte kregen. En dat de overheid daarbij een belangrijke rol heeft.

De Coöperatie gelooft in de kracht van subsidies; het creëert ruimte voor experiment en de ruimte om fouten te (mogen) maken. Het draagt bij aan een gezonde kweekvijver van talent waar zo nu en dan grote vissen uit springen en aan de top komen. Lees de volledige publicatie op de website van Kunsten ’92.