Foto door Robin Alysha Clemens

De afgelopen maanden heeft de Utrechtse producer Arts The Beatdoctor in samenwerking met De Coöperatie de ruimte opgezocht om te onderzoeken in welke vorm hij zijn live-performance verder zou kunnen ontwikkelen. 
Na een periode van onderzoek en experimenteren met live muzikanten en alternatieve instrumenten is de keuze gevallen om samen met het VJ collectief DEFRAME een show neer te zetten waarbij muziek en beeld optimaal samenwerken. Interactie (beeld en muziek), diepte (beeld) en focus (beeld en geluid) waren de uitgangspunten. Daarbinnen werd geëxperimenteerd met het projecteren op verschillende materialen en het koppelen van muziek en performance data aan visuele waardes.


”We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek naar het stage design; we zien veel mogelijkheden om het tot een verrassende, vernieuwende show te brengen. Ook zijn we tevreden over de manier hoe de gekozen beeld esthetiek van DEFRAME samen werkt met de muziek. Wel zijn er nog enkele dingen te onderzoeken voordat we klaar zijn voor fase 2. De toegewezen subsidie van het Stimuleringsfonds geeft ons de tijd en ruimte om deze onderzoeken af te ronden in de komende 3 maanden.” – Aldus Arts The Beatdoctor & DEFRAME.