EXPERTMEETING

Als vanouds stelt de expertmeeting actuele vraagstukken aan de kaak. In vijf verschillende deelsessies gaan beleidsmakers, marktpartijen en gevestigde makers met elkaar in gesprek om tot nieuwe successen voor de toekomst te komen.

 

12:00 // Inloop en registratie
13:00 // Plenaire opening met wethouder Anke Klein, Jeroen Bartelse, algemeen directeur TivoliVredenburg, een keynote van Arjo Klingens, een column, showcase en debat.
15:00 // Deelsessies
17:00 // Borrel

 

TICKET NML

Van muziekvakonderwijs naar de beroepspraktijk

Er zijn veel muziekvakopleidingen in Nederland die elk op eigen wijze jonge muziekmakers de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen. Hun aanbod wordt mede gebaseerd op de kennis en kunde die de markt vraagt van jonge musici. In welke mate bereiken de afgestudeerden de beroepspraktijk? Welke functie is er voor productiehuizen en broedplaatsen na de opleiding? Een gesprek over kwaliteit versus bereik, uitvoerder versus maker en het verkennen van mogelijkheden om studie en werkveld beter op elkaar aan te laten sluiten.

Host: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Panelleden: n.n.b.
Interessant voor: makers, muziekvakopleidingen, productiehuizen, broedplaatsen, beleidsmakers

Creatieproces anno 2019: waar ligt de ruimte?

Als producer heeft Simon Akkermans de laatste jaren een verandering gezien in de manier waarop artiesten omgaan met het creatieproces. De muziekwereld is in een stroomversnelling geraakt waarbij materiaal versnipperd gemaakt en uitgebracht wordt, vaak binnen gehaaste tijdslijnen. Zorgt dit voor inhoud van wisselende kwaliteit, grillige visie en veranderende verdienmodellen? Simon gaat hierover in gesprek met o.a. collega-producer Huub Reijnders, langs de lijn bijgestaan of afgevallen door muziekindustrie professionals.

Host: Simon Akkermans
Panelleden: n.n.b.
Interessant voor: makers, muziekindustrieprofessionals

Poppodia en talentontwikkeling

Het is van belang dat creatieven zich thuis voelen in Utrecht, dat ze hier willen werken en zich ontwikkelen. Zij dragen immers bij aan de vernieuwing en creatieve reuring in de stad. Op wat voor manier dragen de poppodia hier aan bij? Wat is hun rol in de ontwikkeling van de maker, welke resultaten worden geboekt met behulp van de talentontwikkelingseuro en hoe doen andere steden dit? TivoliVredenburg en Hedon gaan in gesprek met podia en makers om behoeftes in kaart te brengen en kansen voor de toekomst te verkennen.

Host: TivoliVredenburg & Hedon
Panelleden: n.n.b.
Interessant voor: makers, poppodia, productiehuizen, broedplaatsen, beleidsmakers

Een gezond popbeleid betaalt zich terug

Geen betere citymarketing dan de next best band uit je stad of een muziekfestival waar mensen van heinde en verre voor naar de stad komen. Maar: geen topsport zonder brede basis. Wat hebben jonge talentvolle muziekmakers nodig om zich te ontwikkelen tot de artiest van morgen? En wat levert dat op voor een stad in ontwikkeling? Popcultuur verbindt mensen en heeft allerlei verbanden tussen beleidsterreinen als cultuur, economie, diversiteit/inclusiviteit en onderwijs. Wat is de waarde van pop 2.0 voor de lokale overheid? Een gesprek met makers en vernieuwers.

Host: POPnl
Panelleden: n.n.b.
Interessant voor: makers, muziekvakopleidingen, productiehuizen, broedplaatsen, poppodia, beleidsmakers

Fonds Podiumkunsten en urban arts, waar staan we?

Hiphop en urban heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dominante stroming binnen de Nederlandse muziek. Een groot deel van de artiesten heeft de weg naar succes redelijk zelfstandig afgelegd. Het Fonds Podiumkunsten wil de artistieke ontwikkeling van alle podiumkunsten, zo ook urban arts, ondersteunen. Zoals met de subsidieregeling nieuwe makers, de werkbijdrage muziekauteur en het programma urban projecten. Wat zijn de ervaringen van hiphop en urban artiesten met deze regelingen? Wat zijn de grootste knelpunten en met welke specifieke ontwikkelingen in de hiphop en urban moet rekening worden gehouden?

Host: Fonds Podiumkunsten
Panelleden: n.n.b.
Interessant voor: makers, muziekindustrieprofessionals, beleidsmakers